Korleis er det å vere marknadsleiar i Sognenett?

Dagens marknadsleiar i Sognenett skal flytte tilbake til heimbyen sin og me søkjer difor etter hennar etterfølgjar. For den rette kandidaten er dette ein unik moglegheit til å bli ein del av eit solid selskap i saftbygda og pudderstaden Sogndal.

Marknadsleiar Christine Helen Førde og  Kundetenestekoordinator Madeleine Larsen Barmen

Marknadsleiar Christine Helen Førde og
Kundetenestekoordinator Madeleine Larsen Barmen

- Å vere marknadsleiar i Sognenett er utruleg givande! Me skil oss klart ut frå store konsern ved at me er mykje tettare på alt som skjer og har dermed større påverknad på vegvala. Den breidda med ulike oppgåver som høyrer til stillinga gjer at eg har fått brukt fleire sider frå utdanninga mi, i tillegg til at ein heile tida lærar noko nytt, seier marknadsleiar Christine Helen Førde.

Opphavleg skulle ho berre vere to år i Sogndal som student ved høgskulen i Sogndal, men nokre veker inn i første semester vart ho ein del av Sognenett. - Det var eit perfekt samantreff den gangen, seier dagleg leiar Ole Petter Hatlevoll. - Sognenett hadde eit høgt aktivitetsnivå med fiberutbygging i Sogn. For å handtere veksten var det naudsynt med fleire som kunne følgja opp alle dei nye fiberkundane. Christine kom med erfaring frå bransjen i Bergen og me fekk raskt på plass ein god ordning som passa bra for begge partar under hennar studietid.

- Det som eg har fått vere med på her i Sognenett, og den tilliten man får som både tilsett og leiar, er nokon av hovudgrunnane til at eg vart verande i Sogndal i fleire år etter fullførte studiar, seier Christine. - Sognenett har ein ganske flat organisasjonsstruktur med ein god gjeng som verkeleg står på for oppbygginga av Sognenett og Sogn som region. Det er fokus på spele kvarandre gode og støtte kvarandre når det trengs, slik at me heile tida kan utvikle oss – både som selskap og på individnivå.

For den som vil litt meir er det meste mogleg i Sognenett. Som marknadsleiar må ein ha den overordna oversikten, samstundes som ein skal produsere og publisere innhald for intern og ekstern kommunikasjon i ulike kanalar. Stillinga passar difor godt for ein som er kreativ, sjølvgåande og har god digital kompetanse, som også klarar å balansera dette med ansvaret ein har som avdelingsleiar.

- I Sognenett har eg fått jobba med alt frå sal og kundeteneste, prosjektleiing, grafisk design, omdømebygging og kommunikasjonsarbeid, strategi og utvikling, seier Christine. - Sjølv om det kan vere hektisk har me det likevel utruleg gøy på jobb!

Totalt er det sju tilsette i marknadsavdelinga, i tillegg til marknadsleiar, som har ansvar for oppfølging av ca. 6.500 kundar. Avdelinga har konsulentar som jobbar med sal, leveranse og kundeteneste. Utviklingsprosjekt er alltid tverrfaglege på tvers av avdelinga, organisasjonen eller Sognekraft-konsernet. Medarbeidarundersøkinga syner også eit godt arbeidsmiljø med lågt sjukefråvær.

- For deg som ikkje er frå Sogn, men tykkjer stillinga verkar som ein spennande moglegheit: Sogndal er ein utruleg fin plass å bu! Du finn alt du treng i sentrum og har attpåtil superkort veg til variert fjell- og fjordmoro.


Søknadsfrist:
3. mars 2019.


For nærare opplysningar om stillinga, kontakt:

Dagleg leiar

Ole Petter Hatlevoll
Telefon: 990 91 971

Marknadsleiar

Christine Helen Førde
Telefon: 480 87 333

 

Opningstider i romjula

Me ynskjer alle våre kundar ei retteleg god jul og eit godt nytt år!

I romjula held kundesenteret vårt opent som normalt, med unntak av heilagdagane.

Vakttenesta vår passar elles på nettet i heile romjula og sjekkar innkommande meldingar så langt det let seg gjere. Ring 9519 2222 og legg att beskjed på telefonsvarar dersom du er utan nett.

Me er tilbake med normale opningstider frå og med onsdag 2. januar. 

Sognenett går inn som ny generalsponsor

Generalsponsor Sognenett Sogndal Skisenter

Sogndal skisenter – Hodlekve er inne i ei rivande utvikling. Selskapet har ideel føremålsparagraf og eit evt. overskot skal gå attende til drifta av anlegget.

Skisenteret skal vere motoren i den vidare utviklinga av anlegget og dei ynskjer å utvikle seg til ein heilårsdestinasjon. Samstundes skal utviklinga deira kome folket i regionen tilgode.

Me er heilt avhengige av lokalt næringsliv for at me skal lukkast med vår drift og utvikling. Det er derfor svært gledeleg å kunne meddele at me i dag har fått endå ein ny generalsponsor med oss på laget. Frå før har Intersport Sogndal og Toyota Sogn gått inn som generalsponsorar - seier dagleg leiar Per Odd Grevsnes.

Sognenett har me vore med i Sogndalsdalen og Rindabotn heilt sidan starten på utviklinga av hyttefeltet. Det er lagt ned mykje arbeid i infrastruktur slik at alle hyttene har no tilbod om å knytte seg til høghastigheitsfiber.

Samarbeidet skal gje gjensidig nytte. Sogndal Skisenter vil fronte Sognenett gjennom deira kanalar og vidareformidle vårt tilbod. Samstundes vil publikum merke dette ved at Sognenett etablerer gjestenett på utvalgte stadar i skisenteret – seier dagleg leiar Per Odd Grevsnes i Sogndal skisenter.

Familievenleg innhald frå SF Kids

No kan du få tilgang til hundrevis av seriar og filmar frå SF Kids. Her er det garantert noko for både foreldre og barn. Sjå det kor du vil og når du vil med Get nett-tv og Get tv-app for PC/Mac, mobil, nettbrett og Apple TV. SF Kids-biblioteket kjem på Get-boksane før sommaren.

sf-kids.jpg

Gamle og nye favorittar

Med SF Kids kan du gjenoppdage filmar og seriar frå din eigen barndom, samtidig som barna finn sine nye favorittar. Her finn du mellom anna Astrid Lindgrens figurar, Pippi Langstrømpe og Emil i Lønneberget, samt fleire animerte favorittar som Albert Åberg og Gubben og katten. Av nyare seriar kan SF Kids by på favorittar som Peppa Gris, Byggmester Bob og Karsten og Petra.

 

Enkelt å velje innhald

Den nye arkivtenesten SF Kids er tilgjengeleg utan ekstra kostnad i valmenyen på get.no. Du kan også velja ditt innhald med Min get-appen. Lastar du den ned på mobilen er det enkelt for deg å endre innhald.

 
 

 

For dei aller minste (0-3 år)

petterson og findus_gubben og katten.png

Gubben og katten

Pettersen er ein gubbe som bur på ein gard ute på landet, saman med katten si, Findus, og hønene. Gubben og katten kan prate med kvarandre, og for gubben er Findus meir som eit barn enn ein katt. Følg dem ut på eventyr.

 

peppa gris_peppa pig.png

Peppa Gris

Peppa er ein søt liten gris som bur saman med sin lillebror Georg, mamma Gris og pappa Gris. Peppa elskar å leike, å kle seg ut,  å besøke nye stadar og få nye vennar, men den absolutte favoritten er å hoppe rundt i  søle.

brannmann Sam.png

Brannmann Sam

Sam er brannmann. Han er modig, roleg og hjelpsam. Han kjedar seg aldri på jobben fordi det alltid er nokon i Pontypandy som treng hjelp. Brannmann Sam er den beste av alle til å hjelpe til når nokon er i knipe. Han er ein ordentleg helt!

 

Ta med eventyret inn i kvardagen

Med SF Kids er du sikker på at dei minste finn det dei likar, men også ting dei større barna kan ha gleda av. SF Kids har hundrevis av seriar og filmar på norsk. Kanskje finn dykk noko heile familien kan sjå saman?


 

For dei som har blitt større (4-6 år)

Karsten og Petra

Møt dei to 5-åringane Karsten og Petra, og deira to kosedyr, Løveungen og Frøken Kanin. Bli med inn i eit vakkert, fantasifullt og morosamt univers der barna har sine kvardagslege opplevingar saman med sine to kosedyr. Me følgjar dei i lek og i deira fantasiverd der draumar vert verkelegheit.

Thomas og vennane hans

Her møter du lokomotivet Thomas og alle hans vennar. Du kjenner sikkert Thomas frå før? Han elskar å frakte alle slags moglege lastar. Det einaste han ikkje likar, er fisk. Det er både jobb og moro som ventar på fantasiøya Sodor, denne gangen.

pingu sf kids.png

Pingu

Pingu er ein sjarmerande, liten pingvin som bur med familien og vennane sine på Sydpolen. Pingu opplever eventyr overalt kor han ferdast. Hans ufarlege rampestrekar gjer at han hamnar i mange komiske situasjonar til glede for både små og store. Bli med på moroa du også!

 

Filmar og seriar for alle aldre

Hjå SF KIds finn du innhald for dei ulike aldersgruppene, og mykje som passar for heile familien. Kva med å gjenoppleve noko frå eigen barndom saman med barna?


 

For dei litt eldre barna
(7-10 år)

Pinnemann

Frå skaparane av storsuksessen ”Gruffalo” og ”Plass bakpå Kosten”, kjem no ”Pinnemannen”, ein nydeleg animert film basert på den bestseljande bildeboken av Julia Donaldson. Bli med Pinnemannen på hans utrulege reise gjennom alle årstidene når han spring frå leikelystne hundar, vert kasta i ein elv, rømmer frå reiret til ein svane og til og med hamnar på bålet. Vil han rekke heim til familien sin til jul?

 

Iron Man

Tony Stark er arving til eit milliardimperium og lever eit luksusliv kor han er fri til å nytte tida på sine favorittinteresser; søkje ekstrem spenning, løyse vitskapelege mysterium og skape utrulege oppfinningar. Men alt går galt når Tonys far dør i ein ulukke som nesten kostar hans eiget liv. Ved hjelp av sine teknologiske ferdigheiter må Tony handle som ein superhelt og bekjempe urettferdigheit. Han er Iron Man.

ronja røverdatter sf kids.png

Ronja Røverdatter

Ronjas liv begynte storslagent. Den natta ho vart fødd, slo lynet ned og delte Mattisborgen i to. Hennar far, Mattis – den mektigaste røvarhøvding i alle berg og skogar – var vill av lykke over dottera. No skulle Mattisslekta fortsetje, for her var emnet til ein ny røvarhøvding. Trudde Mattis. Same natt vart endå ein røvarhøvding fødd...

 

La barna sjå SF Kids med Get TV-app

No kan du ta med deg filmane og seriane frå SF Kids på ferie. Nyttar du TV-appen frå Get, er alle filmane og seriane tilgjengelege kor som helst og når som helst i Noreg. Innhaldet finn du igjen under TV-arkiv i app-menyen.