Grossisttilgang i tilskotsprosjekt

Sognenett har fått midlar gjennom offentleg stønad (NKOM-midlar) til utbygging av einskilde fiberprosjekt i Sogn. For dei aktuelle prosjekta kan me tilby wholesaleprodukt til andre operatørar.

For meir informasjon om aktuelle prosjekt innanfor kvar kommune, send inn din førespurand til operator@sognenett.no.

Områder i Sogn og Fjordane (kommunar)

Aurland
Balestrand
Leikanger
Luster
Lærdal
Sogndal
Vik

Sida er under oppdatering.