Sognenett er Gaselle!

Sognenett er i stadig vekst, og vart nyleg kåra til Gaselle for andre år på rad gjennom den årlege Gaselle-kåringa til Dagens Næringsliv. Sjekk heile Gaselle-lista her.

Dette er eit teikn på at våre kundar viser tiltru til oss som lokalt selskap, og me ynskjer å takka alle vore kundar som er med på å bidra til dette.

Følgjande krav må vera oppfulgte for at ei bedrift kan bli kalla Gaselle:

  • levert godkjente rekneskap.
  • minst dobla omsetningen over fire år.
  • omsetning på over ein million kroner første år.
  • positiv samla driftsresultat
  • unngått negativ vekst
  • vore eit akseselskap