Privat

Sognenett leverar internett over fleire ulike teknologiar og me er i dag størst på fibernett i Sogn. Som ein lokal tilbydar set me stor pris på våre kundar og  jobbar til ein kvar tid for å vere eit konkurransedyktig fyrsteval. 

Bestill den løysinga du helst vil ha
Nøyaktig kva me kan levere til deg vil vere avhengig av kor du bur innanfor vårt dekningsområde. Skulle det tilfeldigvis ikkje vere mogleg å levere det du har valt, så finner me ein alternativ og optimal løysing for deg!

Noko du lurar på i høve bestilling?
Du kan alltids snakke direkte med oss på 9519 2222 eller ta turen innom vårt hovudkontor i Sogndal. Litt nærare. Litt enklare

 

 Fiber  Inntil 1000 Mbit/s  Få internett for framtida. Høg hastigheit og super stabilitet.  Les meir

Fiber

Inntil 1000 Mbit/s

Få internett for framtida. Høg hastigheit og super stabilitet.

Les meir

 xDSL  Inntil 40 Mbit/s  Få internett med fart og stabil drift via koparnettet.  Les meir

xDSL

Inntil 40 Mbit/s

Få internett med fart og stabil drift via koparnettet.

Les meir

 Radio  Inntil 8 Mbit/s  Eit godt internettalternativ for mange. Krev at du har fri sikt til ein av våre sendarar.  Les meir

Radio

Inntil 8 Mbit/s

Eit godt internettalternativ for mange. Krev at du har fri sikt til ein av våre sendarar.

Les meir

 Get TV  Frå 499,-/månad  Vekk med parabolantenner og dårlege signal. Get er ein framtidsretta TV-leverandør.  Les meir

Get TV

Frå 499,-/månad

Vekk med parabolantenner og dårlege signal. Get er ein framtidsretta TV-leverandør.

Les meir