Privat

Sognenett leverar internett til privatkundar på fleire ulike teknologiar, med fiber til heimen som vårt fremste og største produkt. Som ein lokal tilbydar set me stor pris på våre kundar og me jobbar til ein kvar tid for å vere eit fyrsteval med konkurransedyktige produkt. Tenester frå Sognenett er tilgjengeleg i kommunane Aurland, Balestrand, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal og Vik.

Nøyaktig kva me kan levere til deg vil vere avhengig av kva du ynskjer og kor du bur. Ved bestilling av produkt vel du dei tenestane du helst ynskjer. Skulle det tilfeldigvis ikkje vere mogleg å levere det abonnementet du har valt, så finner me ein alternativ og optimal løysing for deg! Og hugs: du kan alltids snakke direkte med oss på 9519 2222 eller besøke oss på vårt hovudkontor i Sogndal. Litt nærare. Litt enklare

 

Fiber Inntil 1000 Mbit/s Få internett for framtida. Høg hastigheit og super stabilitet. Les meir

Fiber

Inntil 1000 Mbit/s

Få internett for framtida. Høg hastigheit og super stabilitet.

Les meir

xDSL Inntil 40 Mbit/s Få internett med fart og stabil drift via koparnettet. Les meir

xDSL

Inntil 40 Mbit/s

Få internett med fart og stabil drift via koparnettet.

Les meir

Radio Inntil 8 Mbit/s Eit godt internettalternativ for mange. Krev at du har fri sikt til ein av våre sendarar. Les meir

Radio

Inntil 8 Mbit/s

Eit godt internettalternativ for mange. Krev at du har fri sikt til ein av våre sendarar.

Les meir

Get TV Frå 499,-/månad Vekk med parabolantenner og dårlege signal. Get er ein framtidsretta TV-leverandør. Les meir

Get TV

Frå 499,-/månad

Vekk med parabolantenner og dårlege signal. Get er ein framtidsretta TV-leverandør.

Les meir