Fakturainformasjon

Sognenett har frå slutten av året 2017 gått over i eit nytt faktureringssystem.

Etter denne konverteringa er det oppdaga ein feil ved utsending av faktura, der moms dessverre ikkje er spesifisert på enkelte fakturaer.

Me jobbar med å endre faktura-mal slik at denne skal inkludere spesifisert moms ved neste fakturasending.

Momssats på våre tenester er 25 %.

Me beklagar denne feilen på det sterkaste.

Skulle de ha spørsmål, ber me om at de tek kontakt på tlf. 9519 2222 eller post@sognenett.no.

AirTies tilkoplingsproblem: ny programvare er på veg!

AirTies har frå 6. februar starta automatisk oppdatering av alle norske AirTies-boksar til nyaste programvareversjon.

Denne versjonen blokkerer wifi-problem tilknytt Android-oppdateringa frå desember, som har gjort at fleire brukarar av AirTies og andre mesh-produkt har opplevd at nettverket forsvinn og boksane må startast på nytt.

Google sender også ut oppdatering til sine produkt, som skal rette opp dei feila som bidrog til å skape wifi-problem.

Oppdateringane frå AirTies og Google er automatiske, men du kan sjekke at dei er motteke heime hjå deg.

Slik finn du ut om Android- og Cast-dingsar er oppdaterte

Pass på at alle Google- og Android-dingsar i heimen er oppdatert til siste tilgjengelege versjon av det som heiter Google Play Services/Google Play Tenester. Denne finn du ikkje i Google Play Store, men du kan sjekke versjonen din slik:

  1. Gå til Innstillingar/Settings.
  2. Vel Appar/Apps & notifications og vis alle.
  3. Finn Google Play Services/Google Play-tenester og vis informasjon. Skroll heilt ned til botn for å finne versjonsnummeret, som bør vere 11.9.75 eller nyare.

Har du Chromecast eller TV med innebygd Google Cast? Sjekk at også denne får oppdatert seg til siste versjon.

Nyaste programversjon til AirTies-boksane

Den nye programvareversjonen er 1.33.10.2.1388. 

Dersom du er usikker på om du har motteke denne oppdatering kan du følgja denne rettleiinga:

  • Sjekke programversjon på AirTies-boksar. Her finn du også ein forklaring for korleis du eventuelt gjenopprettar tilkoplinga med programvareserver dersom automatiske oppdateringar er slått av på boksen.

Tilkoplingsproblem eller er ikkje boksane oppdaterte?

Bruk av/på-knappen på baksida av kvar boks til å starte dei oppatt etter tur. Boksen som er kabla til fibermodemet skal takast til slutt.


Oppdatering 17. januar 2018 - Google stadfester feil i deira programvare

Wifi-problema er identifisert til å ha ein samanheng med Android-oppdatering som rulla ut i desember 2017, som også har påverka mesh-løysing- og routarar frå andre leverandørar enn AirTies i tillegg. 17. januar fekk me også ein oppdatering frå vår leverandør av AirTies om at Google har no gått ut med ein offisiell stadfesting om at dei anerkjenner feil i deira Cast-programvare som påverker det trådlause nettverket. Dei har samstundes informert om at det kjem ein oppdatering til Android-telefoner som rullast ut via Google Play Services frå 18. januar.


Utsegn frå AirTies

17. januar 2018

As we have communicated before, AirTies engineering team has been working on identifying the root cause and developing a fix for Wi-Fi connectivity problems reported happening after an update was released by Google for Android devices in December 2017.

After days of heavy analysis, we have successfully reproduced the problem in our labs and identified the root cause of the problem. The problem was caused by Android devices transmitting enormous number of network packets over Wi-Fi after coming out of "sleep mode”. This causes wireless packet queues in Wi-Fi chips to be filled up and freeze resulting Wi-Fi chips not being able to transmit anymore and eventually all Wi-Fi devices losing connectivity.

AirTies engineering team has developed a new software patch that identifies the packet storm from any device and recovers Mesh Extenders from this state. The new software is currently being tested in our labs and in several field installations.

Once testing is completed and the new software is verified, we will be updating devices in the field with their specific customized SW versions.

28. desember 2017

Recently we have started receiving reports about internet connectivity loss of Wi-Fi devices that are connected to AirTies Mesh Extenders. The problem is new and started happening without any change on AirTies’ software. After initial investigation, we have identified that the issue started happening after a new Android version that was released in some markets on Dec 5, 2017. Various Wi-Fi connectivity problems with Android devices have been reported in online user forums and Google has noticed problems in the updated devices. With the new version of Android 8.1 release, some problems are intended to be fixed but WiFi connectivity problem is still reported to persist. Native Android devices like Pixel2  and Nexus are most frequently reported to have issues with Wi-Fi after Android 8.1 software update. Other Android phones, such as Sony XZ and OP5T, are reported to suffer from Wi-Fi connectivity issues after Android update. Other Mesh products from manufacturers like Netgear Orbi or linksys have been showing symptoms like stopping Wi-Fi, or even resetting when Android devices are connected to them. Here is a video of Bell/Sagemcom 5250 resetting itself when a Pixel 2 XL connected to it.

At AirTies, our engineering team is constantly working on identifying the root cause and implementing a fix for our Mesh extenders software that will resolve the Wi-Fi connectivity issue that is triggered by updated Android devices. As soon as we have a fix, we will be updating the software of our Wi-Fi Mesh Extenders. 

Peikarar

Digi.no: Problemer med wifi-nettet? Det kan skyldes apper med Chromecast-støtte (16.01.18)

PiunikaWeb: Google fixes Android 8.1 WiFi+VPN issue, but ‘unstable WiFi’ problem remains (21.12.)

Reddit: PSA: Using mobile data and wifi at the same time with Oreo might bypass WiFi and only use mobile data (05.09.)

Google Product Forums: Wifi connects, then drops on Oreo (27.09.)

Google Product Forums: Nexus 5X wifi problems after Oreo update (10.11.)

Xperia Support Forum: XZ Premium cannot reconnect to WiFi after Oreo (12.11.)

NetGear Community: Android 8 crashes Orbi (09.12.)

Video: Pixel 2 XL crashing Bell/Sagemcom 5250 modem (11.12.)

Google Product Forums: 8.1.0 WiFi connection issue (11.12.)

Google Product Forums: Pixel won't connect to Wifi since 8.1 update (13.12.)

Linksys Community: WRT32x and WRT3200ACM WiFi Issues (14.12.)