Arbeid på fiber Vik Sentrum – Redusert kapasitet Internett, TV signal utkobla

 I tidsrommet 20.06.2019 kl 23:00 til 21.06.2019 kl 06:00 vert det redusert kapasitet på internetttjeneste og ingen Get tv signal for våre kundar i Vik Sentrum. Kundar på radioteknologi og DSL vil kunne oppleve utfall i heile perioden.

Forstyrringa skuldast arbeid på fiber i Vik Sentrum.

 

Dersom du opplever problem etter arbeidet er avslutta, gjer omstart av alt utstyr. Hvis problem vedvarar, ta kontakt med kundesenter på telefon 9519 2222.