Få rabatt på internettabonnementet

- Oppgrader til Underhaldningspakken

Oppgjevne prisar gjeld eksisterande kundar som har fiber frå Sognenett.
Føresetnad for pakkepris:
rabatt vert lagt på fiberabonnementet (ord. 649,-/mnd.) og føreset aktivt Get TV-abonnement. Ved oppseiing av Get TV fortset fiberabonnementet 200/200 Mbit/s til ordinær månadspris. Get TV vert fakturert direkte frå Get.

Hastighet: oppgjevne hastigheter er maksimale hastigheiter levert inn til heimesentralen. Oppgradering av heimesentral kan vere naudsynt for å få mest mogleg ut av fiberfarten.

Get Start inkl. ein Get box Mikro

Du har 50 poeng til disposisjon som kan nyttast til å velja inn kanalar eller strøymetenester frå Get sitt rikhaldige utval. I Start har du alltid dei mest populære TV-kanalane, norske kvalitetsfilmar, digital radio og musikktenesten Stingray inkludert. Du kan valfritt oppgradera grunnpakken med flere TV-dekodarar eller kanalpakkar. Les meir om Get TV.

E-postkonto og Webmail: 

Sognenett leverer inntil fem e-postkontoar til kvart internettabonnement, med tilhøyrande webmail. Desse kan brukast så lenge du har eit aktivt internettabonnement hjå oss. Kvar e-postkonto får opptil 15 Gigabyte lagringsplass inkludert i abonnementet.

Kontakt kundesenteret dersom du ynskjer å få oppretta epost-adresse(r).

Sikkerheit og spamfiltar

E-postadressene som du får oppretta hjå Sognenett har både spam- og virusfilter.

Det trådlause multimodemet frå Sognenett er sikra med både innvendig brannmur og kjem ferdig levert med passordbeskytta trådlaust nettverk. Passord til ditt trådlause nettverket står alltid på baksida av multimodemet. 

 

Prisar

Alle prisar er oppgjevne i norske kronar og inkl. mva. 

Oppseiingstid og avtaleperiode

Alle abonnement har standard oppseiingstid. Oppseiingstida er ut påfølgande månad rekna frå den dagen me har motteke ein skriftleg oppseiing. Dersom du ikkje har Get TV frå før vil bestilling av Underhaldningspakken medføre 12 mnd. avtaleperiode på Get.

Hastigheit

Hastigheit oppgjeven under dei ulike abonnementane er dei maksimale nettohastigheitene levert til heimesentralen. Trådlaus hastigheit i heimen påverkast av ulike faktorar som Sognenett ikkje kan rå over, me tilrår difor at du på førehand planleggjar oppsett for trådlaust nett i heimen. Meir informasjon om trådlaust internett finn du under Kundesenter.

Fullstendige vilkår

Generelle vilkår (PDF)

Vilkår for fiber og Digital TV (PDF)

Fakturagebyr

  • Papirfaktura/AvtaleGiro: Sognenett: 49,-. | Get: 59,- (pr. 2018)

  • eFaktura: 0,-


Marknadens mest fleksible TV-tilbod får du med Get


Tv kVAr du vil

Ikkje gå glipp av dei store TV-hendingane sjølv om du er på farten! Med Get nett-TV eller Get TV-app kan du sjå TV kvar du vil! Sjå TV-programmar, filmar, seriar på laptop, nettbrett eller mobil.

I tillegg til å kunne sjå TV-kanalane dine og filmar du har leigd, kan du også sjå opptak frå Get box II direkte i appen. 

Alt du treng er tilgjenge på internett.


Vel det du vil sjå


Hjå Get har du full fridom til å velgje ut fra dine eigne ynskjer – og får litt ekstra tid til dei tinga som betyr mest for deg.

Slik vel du kva du vil sjå

  1. Last ned Min Get-appen eller logg på get.no
  2. Vel kanalane eller innhaldet du ynskjer og stadfest valet.
  3. Innhaldet vert tilgjengeleg umiddelbart. Alle film-, serie- og dokumentarbibliotekene finn du under Get filmleige/Play.

Du kan endre TV-pakken så ofte du vil - utan ekstra kostnad. Om du ikkje ybnskjer å gjere eit aktivt val vil du uansett ha tilgang til heile Eliteserien, Obosligaen, norske kvalitetsfilmar og ei mengde gode TV-kanalar.

 


Våre pakkar

- bruk poeng og skreddarsy TV-tilbodet ditt som du vil


Start

- Du har 50 poeng til disposisjon

I start har du alltid dei mest populære TV-kanalane, norske kvalitetsfilmar, digital radio og musikktenesten Stingray inkludert

Frå 499,-/månad

familie

- Du har 110 poeng til disposisjon.

Med Familie får du plass til endå meir i TV-pakken og slepp å velje mellom Eliteserien og HBO Nordic.

Frå 149,-/månad + Startpakken

Faste kanalar

faste kanalar Get Start

Med Start eller Familie er også desse kanalane inkludert:

Førehandsvalt innhald

førehandsvalt innhald Get Start.jpg

Valfritt innhald

- Vel fritt mellom ein rekkje kanalar og tenester

get 10 40 poeng valfridom.png

Premiumpakkar

- for deg som vil ha direktesendt fotball frå alle toppligaene, eller eit massivt film- og serietilbod

Prisane kjem i tillegg til prisen på tv-pakkane Start eller Familie


Digital radio

- med Get har du tilgang til ei rekkje spelelister i alle sjangrar og dei største norske radiokanalane

 

Dekodar


GetBoX.jpg

Get box

Startboksen for alle nye Get-kundar. Get boX er liten og diskrét, men bognar av teknologi. Faktisk er dette kraftigaste TV-boksen på den norske marknaden! Get boX byr på stemmestyring, innebygd Chromcast og den beste biledkvaliteten med 4K - og mykje meir.

Dekodar må ha kabla tilkopling til fibermodemet.