Ikkje gå glipp av starten!

Med Start forfra kan du starte dei fleste TV-programma på nytt. Start forfra fungerar på dei fleste programma frå dei mest populære TV-kanalane.

Slik vel du "START FORFRA"

Vel programmet du vil sjå, klikk "OK" på fjernkontrollen og vel Start forfra så startar programmet frå byrjinga. 

TIPS!

Du kan pause og spole programma som har starta forfra. Trykkjer du på "stopp" går du automatisk tilbake til live TV.