Personlege profilar

Opprett profil for alle i husstanden og nytt desse når dykk ser på TV og nyttar Get TV-app.

Med eigne profilar får dykk anbefalingar som er skreddarsydde for dykk, i tillegg kan alle profilar også oppretta eigne kanallister med favorittar. Get har allereie laga ein «HJEMPROFIL» for deg. Denne styrar anbefalingane du får presentert på TV-en, utan at du sjølv har laga deg ein profil. «HJEMPROFIL» er standardprofilen som fylgjer oppsettet når du har oppgradert Get-boksen din. Get anbefaler at du opprettar eigne profiler for alle i husstanden slik at alle får tilpassa innhald.

TIPS!
Lag ein profil som heiter «BARN» og la dei yngste i huset nytte denne. Slik vil dei alltid få barneprogrammar anbefalt.

Slik opprettar du ein profil

  1. Vel "MIN GET" frå hovudmenyen
  2. Vel "ADMINISTRER PROFILER" for å lage profil
  3. Deretter vel profil i "MIN GET" for å aktivere profil.