NRK TV

Med NRK TV får du tilong til NRK sitt arkiv med over 40 000 seriar og program. 

NRK TV-app let deg finna program gjennom kategoriar og søk. Du kan også sjå direkte-TV opptil tre timar forseinka - gjekk du glipp av starten på programmet du ville sjå, er det berre å spole tilbake. 

Du kan sjå og høyre nesten alle program som er sendt på NRKs TV-kanalar med nokre unntak. Dei fleste program er tilgjengeleg frå og med det tidspunktet dei vert sendt. Alle TV-programma er tydeleg merka med kor lenge dei er tilgjengeleg i appen. Dette varierar frå éi veke, éin månad eller lengre avhengig av NRKs rettar.

Opptak av direktesendingar (nyhender, sport osv.) publiserast i appen så raskt som mogleg, men desse programma må først gjennom ein teknisk prosess for å kunne spelast av og difor er det noko ventetid på desse. 

TIPS!
Nytt foreldrekontroll i appen til å skjule innhald med 18 eller 15-års aldersgrense. Foreldrekontroll finn du under innstillingar i appen.