NRK Super

No er den beste underhaldningen for dei yngste sikra - sjå NRK Super når du vil. 

I appen finn du alle bornas favorittprogram frå NRK Super og dykk kan sjå programma direkte eller om igjen. I appen finn borna det dei ynskjer i eit av hav av bileter frå kjende og kjære seriar. På forsida promoterast alltid nye program og seriar. 

Dei fleste opptaka er tilgjengeleg frå dei sendast på NRKs kanalar og alle program er tydeleg merka med kor lenge dei er tilgjengeleg som opptak.