Innstillingar

Ynskjer du å endre på lyd- og bildeinnstillingane, eller har du behov for teksting grunna nedsett høyrsel?

Under INNSTILLINGAR har du mellom anna moglegheit for å endre på oppsett av lyd og bilete og funksjonar som opptak og straumstyring. Her finn du også brukaroppsett kor du kan endre språk og foreldrekontroll. Instillingar finn du under MIN GET i hovudmenyen.

Slik set du på tekst for nedsett høyrsel

  1. MIN GET finn du i hovudmenyen.
  2. Vel INNSTILLINGAR
  3. Deretter vel du BRUKAROPPSETT
  4. Vel SPRÅK og VIS UNDERTEKSTAR
  5. Bytt frå NORMAL til NEDSETT HØYRSEL