Gløymt PIN1 eller PIN2?

Første gongen du startar opp din Get box II vart du bedt om å setje PIN1 og PIN2.

PIN1-koden nyttast til å stadfeste kjøp av filmar i PLAY, bornesikring av kanalar og sikring av avanserte innstillingar på boksen.

PIN2-koden kontrollerar tilgong til filmane i XOTIX-kategorien. Alle filmane i denne kategorien er registrert av Medietilsynet med 18 års aldersgrense.

Har du gløymt PIN1, send PIN til 02123, og den vert endra til 0000 i løpet av nokre minuttar. Treng du å resette PIN2, kan du gjere dette ved å gjenopprette fabrikkinnstillingar på din Get box II.