Du treng berre éin fjernkontroll

Get har laga ein ny fjernkontroll som er spesialtilpassa din nye TV-oppleving.


Slik koplar du fjernkontrollen med TV-en

1. Slå på og peik fjernkontrollen rett mot TV-en.

2. Hald inne «AV/PÅ» og «HJEM» samstundes, heilt til LED-lampa i midten på fjernkontrollen lyser raudt.
3. Hald inne nummeret for ditt TV-merke (sjå oversikt i liste). LED-lampa vil no blinke dobbelt med eit par sekundars mellomrom. Så snart TV-en din slår seg av slepp du knappane. Fjernkontrollen er no programmert for din TV.

Styr TV-en og volum med berre éin fjernkontroll

Trykk på TV på Get-fjernkontrollen. Når knappen lyser raudt trykkjer du på «AV/PÅ-knappen» for å slå TV-en av eller på. På same måte kan du også styre lyden på TV-en om du ynskjer det.

Bytt source/kjelde på TV-en

Trykk på TV på Get-fjernkontrollen og "TILBAKE" for å velje kjelde. 

SIFFER / TV-MERKE

1 – Grundig
2 – JVC
3 – LG
4 – Panasonic
5 – Phillips
6 – Samsung
7 – Sharp
8 – Sony
9 – Thompson