Din profil på Get box II

Opprettar du ein eigen profil får du anbefalt innhald og moglegheit til å lage di eiga kanalliste.


Aktiver og nytt profilar

For at Get skal kunne tilrå tilpassa innhald må du ha korrekt profil aktivert. Du kan gjere det gjennom å velje profil under MIN GET i hovudmenyen når du skrur på TV-en, eller ved å nytte Get TV-app som fjernkontroll med din eigen profil aktivert.

På toppen av TV-skjermen, og oppe til venstre i Get TV-app, ser du kva slags profil som er aktiv.

Slik set du opp din eigen profil i appen

  • Vel MIN GET som du finn lengst til venstre i menyen
  • Sjå PROFILAR i neste meny, deretter OPPRETT
  • Skriv inn ynskja namn på profilen og trykk BEKREFT