Di eiga liste med favorittkanalar

Er det nokon kanalar du ser meir på enn andre? Merk desse som favorittkanalar så leggjar dei seg øvst i kanallisten din.

Kvar profil kan lage ein eigen kanalliste, så sett gjerne opp favorittkanalar for alle i husstanden.

Slik vel du favorittkanalar på Get box II

  1. Pass på at rett profil er vald som brukar i appen. 
  2. Vel "MIN GET" fra hovudmenyen
  3. Gå til "MINE INNSTILLINGER"
  4. Vel "BRUKEROPPSETT"
  5. Vel "FAVORITTKANALAR"

Du kan også leggje til ein TV-kanal som ein favoritt når du ser på eit program. Trykk "OK" på fjernkontrollen, vel "INNSTILLINGER" og "LEGG TIL FAVORITTER"

Slik vel du favorittkanalar med Get TV-app

  1. Pass på at rett profil er vald som brukar i appen. 
  2. Vel "MIN GET" fra hovudmenyen
  3. Gå til "FAVORITTKANALER"
  4. Vel "ORDNE FAVORITTKANALER" etterpå for å endre rekkjefylgje. 
 

Det er enkelt å sortere favorittkanalar i appen. Berre trykk ned, og hald fingeren på kanalen medan du flyttar den dit du ynskjer. 

TIPS!

Er du pålogga Get box II med appen, og har profilen aktivert, vil Get box II ha dei same favorittkanalane som appen.