Appar på Get box II

No får du dei beste opplevingane som du kjenner frå internett på din Get box II. Get gjev deg enkel tilgong på musikk, filmar, seriar og anna underhaldning.

Appane finn du i hovudmenyen og er tilgjengeleg når du har breiband frå Sognenett. 

Innhaldet i appane som ligg på Get box II er i dag kostnadsfrie, men Get utvidar kategorien fortløpande med både inkluderte tenester og abonnementstenester.