Aktivere Wifi på fjernkontrollen din

Ved å aktivere WIFI på fjernkontrollen din får du ein raskare fjernkontroll. I tillegg treng du ikkje lenger å peike kontrollen direkte mot Get-boksen


Slik aktiverer du WIFI

  1. Peik fjernkontrollen mot Get-boksen
  2. Hald inne «AV/PÅ» og «PIL OPP» til fjernkontrollen blinkar. Når den sluttar å blinke er fjernkontrollen aktivert. Om fjernkontrollen virkar treig kan det hende at wifi er vorte deaktivert. Då kan du forsøkja å aktivere wifi til fjernkontrollen på nytt.