Sogndal

NKOM Slinde, Fimreite, Barsnes og Ølmheim

Sal pågår. Utbyggingsstart hausten 2019

I samarbeid med Sognekraft skal Sognenett å byggja ut meir fiber i Sogndal. Kvar einskild som bur innanfor dekningsområdet vert kontakta med tilbod om å bli med på satsinga.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerast ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: Juni 2019
Utbyggingsstart: oktober 2019
Kundeinstallasjon i periode: april-mai 2020
Utbygginga ferdig: juni 2020

Fjærland

Utbygging pågår. Utbyggingsstart august 2018

Kvar einskild som bur innanfor dekningsområdet har fått tilsendt informasjon og tilbod om å bli med på satsinga.

Informasjon om utbyggingsstart
Alle som har bestilt fiber til heimen har fått tilsendt utbyggingsinformasjon.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Mer er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: August 2017
Utbyggingsstart: Utbyggingsstart august 2018
Kundeinstallasjon i periode: frå veke 47
Utbygginga ferdig: januar 2019

Ylvisåker

Utbygginga er ferdig.

Fiberutbygginga er no ferdig. Nybestillingar vert behandla som fortetting og kjem utanom ordinær prosjektplan.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller ynskjer å bli med på fibersatsinga. Registrer gjerne din interesse ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Informasjonsmøte: 30.05.2016
Kampanjepris på utvalde produkt gjeld ved signering før: 30.06.2016
Utbygging starta: juni 2018
Kundeinstallasjon i periode: august/september 2018
Utbygginga ferdig: 2018

Atterhald om endringar i framdriftsplan.

Vestreim

Utbyggingsstart august 2018

I samarbeid med Sognekraft ynskjer Sognenett å byggja ut fiber på Vestreim. Kvar einskild som bur innanfor dekningsområdet vert kontakta med tilbod om å bli med på satsinga.

Utbygginga har starta.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerast ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 05.03.2018
Kampanjepris på utvalde produkt: gjeld ved signering før 05.04.2018
Utbyggingsstart: sommaren 2018
Kundeinstallasjon i periode: slutten av oktober (veke 44)
Utbygginga ferdig: 30 november 2018