Ylvisåker

Utbyggingsstart avhengig av gangveg til Ylvisåker

Fiberutbygginga er utsatt til 1. halvår av 2018 grunna forseinka ferdigstillelse av ny gangveg til Ylvisåker. Meir informasjon om fiberprosjektet vert sendt ut når framdriftsplan er avklart.
Ta gjerne kontakt med oss på telefon 9519 2222 (kvardagar kl. 08-16) om du ynskjer fiber til heimen. Førespurnad kan også sendast inn ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Informasjonsmøte: 30.05.2016
Kampanjepris på utvalde produkt gjeld ved signering før: 30.06.2016
Utbygging starta: 1. halvår 2018
Kundeinstallasjon i periode:
Utbygginga ferdig:

Atterhald om endringar i framdriftsplan.