Veitastrond

Utbygging pågår

I samarbeid med Luster kommune og Luster Energiverk skal Sognenett byggja fiber til Veitastrond. Pr. 30.11.2018 er det 42 signerte avtalar og det er difor gledeleg å stadfeste at etableringsprisen vert justert ned til kr 5.800,- pr. installasjon!

Har du ikkje blitt kontakta? Gi oss gjerne ein lyd om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerast ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 27.06.2018
Utbyggingsstart: August 2018
Kundeinstallasjon i periode: mars 2019
Utbygginga ferdig: april 2019