Veitastrond

Sal pågår. Utbyggingsstart i løpet av august 2018

I samarbeid med Luster kommune og Luster Energiverk skal Sognenett byggja fiber til Veitastrond. Kvar einskild som bur innanfor dekningsområdet og er med på interesselista vert kontakta med tilbod om å bli med på satsinga. Etableringspris vert justert ved god oppslutnad pr. 30.11.2018. Pr. juli 2018 er det 22 signerte avtalar.

Har du ikkje blitt kontakta? Gi oss gjerne ein lyd om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerast ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 27.06.2018
Utbyggingsstart: August 2018
Kundeinstallasjon i periode: februar-mars 2019
Utbygginga ferdig: april 2019