Dalen 2

Utbygging ferdig. Kontakt Sognenett for bestilling.

Fiberutbygginga er no ferdig. Nybestillingar vert behandla som fortetting og kjem utanom ordinær prosjektplan.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller ynskjer å bli med på fibersatsinga. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her eller kontakt oss på telefon 9519 2222.

Kort om prosjektet

Dekningsområde: Nedre Njøs, Leikanger.
Salsstart: oktober 2017
Utbygging startar: oktober 2017
Kundeinstallasjon i periode: veke 49
Utbygging ferdig: veke 50, 2017