Dalen 2

Utbygging ferdig. Ta kontakt med Sognenett for bestilling

Utbygging av fiber til heimen i Gjertrudbakken er no ferdig.

Nye bestillingar vert behandla som fortetting med ein leveringstid på inntil fem veker etter at fiberavtale er signert.

Ynskjer du fiber til heimen, men har endå ikkje bestilt? Send gjerne inn førespurnad ved å nytte kontaktskjema som du finn her eller kontakt oss på telefon 9519 2222.

Kort om prosjektet

Dekningsområde: Gjertrudbakken, Leikanger.
Salsstart: 4. mai 2016
Kampanjetilbod på utvalde produkt gjeld ved signering før: 30.06.2016
Redusert etableringspris gjeldande til:01.09.2016
Utbygging starta: mai 2016
Kundeinstallasjon i periode: veke 33-35
Utbygging ferdig: September 2016