Tenold

Sal pågår. Utbyggingsstart avhengig av oppslutnad

I samarbeid med Sognekraft ynskjer Sognenett å byggja ut fiber på Tenold. Utbyggingsstart er avhengig av oppslutnaden. Kvar einskild som bur innanfor dekningsområdet vert kontakta med tilbod om å bli med på satsinga. Pr. august 2018 mangler me berre nokre få kontraktar for å kunne vedta utbygging. Alle som hittil har signert fiberavtale har fått tilsendt informasjon om status og generell framdrift.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerast ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: Mars 2018
Utbyggingsstart: avhengig av god nok oppslutnad.
Kundeinstallasjon i periode:
Utbygginga ferdig: