Jostedalen Nord

Jostedalen Nord

Kort om hovudutbygginga (trinn 1)

Salsstart: August 2017
Informasjonsmøte: 23.08.2017 kl. 19:00, Jostedal Hotell.
Kampanjepris på utvalde produkt: gjeld ved bestilling innan 31.10.2017.
Utbyggingsstart: Første veka i september 2017
Kundeinstallasjon i periode: Gjerde (byggefeltet, Haugåsen) frå veke 50, 2017. Resterande installasjonar frå juni 2018. Krekane frå august 2018.
Utbygginga ferdig: September 2018

Kort om utvida utbygging (trinn 2): Fåberg, Vigdalen, Myklemyr

Utbyggingstart: 15. August 2018
Kundeinstallasjon: november/desember
Utbygginga ferdig: 31. desember 2018