Strendene

Utbyggingsstaart i veke 38 (september 2017)

Det er no nok oppslutnad til at utbygging er vedteke og utbygginga startar opp i løpet av veke 38. Forventa ferdig i løpet av veke 39. Alle som har bestilt fiber til heimen vil få tilsendt meir informasjon per e-post/brev.

Ynskjer du å bli med på satsinga?
Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Mer er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 16.06.2017
Kampanjepris på utvalde produkt gjeld ved signering før: 31.07.2017
Utbygging starter: veke 38 (september 2017)
Kundeinstallasjon i periode: veke 38-39
Utbygginga ferdig: veke 39 (september 2017)