Plassen/Bjelde/Kvåle

Sal pågår. Utbygging vedtatt

Sal pågår, menutbygginga er vedtatt. Arbeidet med dette startar opp i veke 33-34, med forventa ferdigstilling til november 2019.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerast ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: Mai 2019
Utbyggingsstart: veke 34, 2019
Kundeinstallasjon i periode:September-oktober 2019
Utbygginga ferdig: November 2019
Atterhald om endring i framdriftsplan.