Sogndal sentrum

Fiberutbygginga er ferdig. Kontakt Sognenett for bestilling.

Fiberutbygginga er no ferdig. Nybestillingar vert behandla som fortetting og kjem utanom ordinær prosjektplan.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerast ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 16.10.2017
Kampanjepris på utvalde produkt: gjeld ved signering før 30.11.2017
Utbyggingsstart: veke 46, 2017
Kundeinstallasjon i periode: frå veke 49/50, 2017
Utbygginga ferdig: januar 2018
Atterhald om endring i framdriftsplan.