Sogndal sentrum

Utbygging pågår

I samarbeid med Sognekraft skal Sognenett å byggja ut meir fiber i Sogndal sentrum med Fjøra-området.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerast ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 16.10.2017
Kampanjepris på utvalde produkt: gjeld ved signering før 30.11.2017
Utbyggingsstart: mai 2018
Kundeinstallasjon i periode: september-desember 2018
Utbygginga ferdig: Gjenstår eit par installasjoner. Forventa ferdig iløpet av våren.