Sogndal sentrum

Sal pågår

I samarbeid med Sognekraft ynskjer Sognenett å byggja ut meir fiber i Sogndal sentrum i Fjøra-området. Kvar einskild som har bestilt fiber vil i løpet av februar/mars få tilsendt informasjon om framdriftsplan når denne er klar.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerast ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 16.10.2017
Kampanjepris på utvalde produkt: gjeld ved signering før 30.11.2017
Utbyggingsstart: 2018
Kundeinstallasjon i periode:
Utbygginga ferdig: