Otnes/Heggviksvåi

Utbygging startar i januar 2018

Utbygging av fiber til heimen på Otnes/Heggviksvåi er vedteke!

Entreprenør startar opp med gravearbeid i januar og kundeinstallasjonar vert innan 1.kvartal 2018. Kvar einskild som har bestilt fiber til heimen vil i løpet av dei neste vekene få tilsendt informasjon om kva som skal skje framover.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Mer er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 23.01.2017
Kampanjepris på utvalde produkt gjeld ved signering før: 28.02.2017
Redusert etableringspris gjeld ved bestilling innan: 06.11.2017
Utbygging starter: januar 2018
Kundeinstallasjon i periode: januar-februar 2018
Utbygginga ferdig: innan 1.kvartal 2018