Otnes/Heggviksvåi

Sal pågår. Utbygging er avhengig av oppslutnad

I samarbeid med Aurland Energiverk ynskjer Sognenett å utvide fiberområdet i Aurland sentrum med Otnes/Heggviksvåi som neste byggjetrinn. Kvar einskild som bur innanfor dekningsområdet vert no kontakta for meir informasjon og tilbod om å bli med på satsinga. Oppslutnad er viktig for utbygginga!

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Mer er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 23.01.2017
Kampanjepris på utvalde produkt gjeld ved signering før: 28.02.2017
Utbygging starter: 2017 (ved nok oppslutnad)
Kundeinstallasjon i periode:
Utbygginga ferdig: