Otnes/Heggviksvåi

Utbygging pågår

Utbygging av fiber til heimen på Otnes/Heggviksvåi er vedteke!

Utbygginga starta opp i januar 2018, men grunna tele i bakken vert det noko forseinking i høve framdriftsplanen. Utbygginga er forventa ferdig rundt april 2018.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Mer er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 23.01.2017
Kampanjepris på utvalde produkt gjeld ved signering før: 28.02.2017
Redusert etableringspris gjeld ved bestilling innan: 06.11.2017
Utbygging starter: januar 2018
Kundeinstallasjon i periode: mars 2018
Utbygginga ferdig: forventa i løpet av april 2018

Atterhald om endringar i utbyggingsplan.