Ornes

Sal pågår. Utbygginga har starta!

I samarbeid med Luster kommune og Luster Energiverk skal Sognenett byggja ut fiber til Ornes. Utbygginga er i gang og grunna god oppslutnad vert etableringsprisen redusert frå det opphavlege tilbodet.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerast ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: September 2018
Utbyggingsstart: September 2018
Kundeinstallasjon i periode: November-desember 2018
Utbygginga ferdig: 2018