Marifjøra

Utbyggingsstart 6. juni 2017. Kundeinstallasjonar frå veke 36.

I samarbeid med Luster Energiverk og grendalaget skal Sognenett byggje ut fiber til heimen i Marifjøra. Utbygginga startar opp frå 6. juni 2017.

Kundeinstallasjonar startar i veke 36.

Har du spørsmål om prosjektet? Ta gjerne kontakt med Sognenett på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Fiberinteresse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 17.11.2016
Redusert pris på etablering gjeld ved signering innan: 21. august 2017
Utbyggingstart: 6. juni 2017
Kundeinstallasjon i periode: veke 36
Utbygginga ferdig: hausten 2017