Lærdal sentrum

Utbygging og kundeinstallasjonar pågår

Entreprenør er godt i gong med fiberutbygginga i Lærdal og majoriteten har no fått fiber installert, resten vert teke fortløpande.

Lyst å vere med på satsinga?
Har du eller nokon du kjenner ikkje bestilt fiber endå, og som har lyst til å vera med på satsinga til Sognenett og Lærdal Energi? Då kan du nytta kontaktskjema som du finn her.

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 9519 2222 (kvardagar kl. 08-16) om du ynskjer fiber til heimen eller har spørsmål om prosjektet.

Kort om prosjektet


Utbygging startar: februar 2017
Kundeinstallasjonar startar i: veke 25, 2017 (frå Ofta øst og vest)
Utbygginga ferdig: Desember 2017