Ølnes

Utbygging pågår. Pre-installasjonar frå veke 49

Utbygginga er no i gang og entreprenør skal dei kommande vekene jobbe med grunnarbeidet. Frå veke 49 startar ein opp med pre-installasjonar hjå dei som er klar.

Ynskjer du å bli med på satsinga?
Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Mer er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 22.06.2017
Utbygging starter: veke 44
Kundeinstallasjon i periode: frå veke 49
Utbygginga ferdig: 2017
Atterhald om eventuelle endringar i framdriftsplan.