Ølnes

Sal pågår. Utbyggingsstart i oktober 2017

Utbygginga er no vedteke og me manglar berre 1 eller fleire signerte avtalar før etableringsprisen kan reduserast. Utbyggingsstart vert tidlegare enn først førespegla og startar opp i løpet av oktober 2017.

Alle som har bestilt fiber til heimen vil i løpet av veka få tilsendt meir informasjon om utbygginga.

Ynskjer du å bli med på satsinga?
Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Mer er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 22.06.2017
Utbygging starter: Oktober 2017
Kundeinstallasjon i periode:
Utbygginga ferdig: 2017
Atterhald om eventuelle endringar i framdriftsplan.