Lånefjorden

Utbyggingsstart pågår

Utbygging pågår og i veke 39-40 vert det arbeid i høgspent. Alle som har bestilt fiber til heimen vert oppkopla rundt veke 44.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Mer er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 22.03.2017
Redusert etableringspris: gjeld ved signering innan 25.08.2017
Kampanjepris på utvalde produkt gjeld ved signering før: 22.04.2017
Utbygging starter: august 2017
Kundeinstallasjon i periode: rundt veke 44.
Utbygginga ferdig: