Leite

Sal pågår. Utbyggingsstart i veke 25 (juni)

I samarbeid med Sognekraft skal Sognenett utvide fiberområdet på Leikanger med feltet "Leite" i 2017. Utbygginga startar opp med graving i veke 25. Alle som har bestilt fiber til heimen skal ha fått tilsendt meir informasjon om utbygginga.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no.

Interesse kan også registrerast ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 25. januar 2017
Redusert pris på etablering gjeld ved signering innan : 1. september 2017
Utbygging starter: veke 25, 2017
Kundeinstallasjon, oppstart: veke 38
Utbygginga ferdig: