Leite

Utbygging ferdig. Kontakt Sognenett for bestilling.

Fiberutbygginga er no ferdig, nokre få installasjonar som står att vert teke i januar. Nybestillingar vert behandla som fortetting og kjem utanom ordinær prosjektplan. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller ynskjer å bli med på fibersatsinga. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no.

Interesse kan også registrerast ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 25. januar 2017
Redusert pris på etablering gjeld ved signering innan : 1. september 2017
Utbygging starter: veke 25, 2017
Kundeinstallasjon, oppstsrt: oktober/november 2017
Utbygginga ferdig: 01.12.2017