Lambhaug

Utbyggingsstart 3. kvartal 2017

I samarbeid med Luster Energiverk og Indre Hafslo Bygde- og Ungdomslag skal Sognenett byggje ut fiber til heimen i områda Lambhaug, Fet, Lundshaugen, Brekkene, Melheim, Bruheim og Sønnesyn.

Bygde- og Ungdomslaget har gjort ein formidabel innsats og det er no over 70 signerte kontraktar!

Entreprenør startar opp med fiberarbeidet frå veke 34 og forventa oppstart av installasjonar er frå veke 41.


Ynskjer du å bestille fiber til heimen eller har spørsmål?
Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 08.12.2016
Kampanjepris på utvalde produkt gjeld ved signering før: 15.01.2017
Redusert etableringspris gjeld ved signering før: 01.10.2017
Dugnadsgraving må vere ferdig innan: veke 33, 2017
Kundeinstallasjon i periode: forventa oppstart i veke 41, 2017
Utbygginga ferdig: