Kvam

Sal pågår. Utbyggingsstart i løpet av oktober 2017

Utbyggingsstart vert tidlegare enn først førespegla og startar opp i løpet av oktober 2017.

Alle som har bestilt fiber til heimen vil få tilsendt meir informasjon i løpet av veka.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Mer er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 22.06.2017
Utbygging starter: oktober 2017
Kundeinstallasjon i periode:
Utbygginga ferdig: 2017