Kløvi

Utbyggingsstart hausten 2018

I samarbeid med Sognekraft skal Sognenett å byggja ut meir fiber på Leikanger med området Kløvi. Utbyggingsstart vert i løpet av hausten 2018.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerast ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 20.02.2018
Kampanjepris på utvalde produkt: gjeld ved signering før 20.03.2018
Utbyggingsstart: hausten 2018
Kundeinstallasjon i periode: oktober/november 2018
Utbygginga ferdig: november 2018