Jostedalen Nord

Sal pågår. Installasjonar i Haugsåsen frå veke 50.

Kvar einskild som bur innanfor dekningsområdet Fossøy-Krundalen/Mjølveri skal ha fått tilsendt informasjon og tilbod om å bli med på satsinga. Installasjonar i byggjefeltet Haugsåsen vert ferdigsstilt i desember 2017.

Etableringspris er avhengig av tal abonnement
Etter eit positivt informasjonsmøte 23. august er me allereie over 110 abonnentar og dermed vert etableringspristen er redusert i forhold til opprinneleg pris.

Ynskjer du å bli med på satsinga?
Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Mer er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: August 2017
Informasjonsmøte: 23.08.2017 kl. 19:00, Jostedal Hotell.
Kampanjepris på utvalde produkt: gjeld ved bestilling innan 31.10.2017.
Utbyggingsstart: Første veka i september 2017
Kundeinstallasjon i periode: Gjerde (byggefeltet, Haugåsen) frå veke 50, 2017. Alle installasjonar skal elles vere ferdig innan 01.06.2018
Utbygginga ferdig: 01.07.2018