Jostedalen Nord

Sal pågår. Utbyggingsstart i byrjinga av september 2017

Kvar einskild som bur innanfor dekningsområdet Fossøy-Krundalen/Mjølveri skal ha fått tilsendt informasjon og tilbod om å bli med på satsinga.

Etableringspris er avhengig av tal abonnement
Etter eit positivt informasjonsmøte 23. august er me allereie oppe i 94 abonnement og me held fram arbeidet med å sikre oppslutnaden. Ved 110 eller fleire abonnementer vert etableringsprisen redusert.

Ynskjer du å bli med på satsinga?
Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Mer er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: August 2017
Informasjonsmøte: 23.08.2017 kl. 19:00, Jostedal Hotell.
Kampanjepris på utvalde produkt: gjeld ved bestilling innan 31.10.2017.
Utbyggingsstart: Første veka i september 2017
Kundeinstallasjon i periode: Gjerde (byggefeltet, Haugåsen) frå 01.11.2017. Alle installasjonar skal elles vere ferdig innan 01.06.2018
Utbygginga ferdig: 01.07.2018