Jostedalen Nord

Utbygging pågår. Installasjonar startar oppatt frå juni 2018

Utbygging av fiber i Jostedalen pågår og installasjonar skjer frå juni 2018. Installasjonar i byggjefeltet Haugsåsen er ferdig. Installasjonar er planlagt på Fossøy i juni, Gjerde/Krundalen i juli og Krekane i august/september.

Etableringspris er avhengig av tal abonnement
Etter eit positivt informasjonsmøte 23. august er me no over 110 abonnentar og dermed vert etableringspristen er redusert frå opprinneleg pris.

Ynskjer du å bli med på satsinga?
Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Mer er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: August 2017
Informasjonsmøte: 23.08.2017 kl. 19:00, Jostedal Hotell.
Kampanjepris på utvalde produkt: gjeld ved bestilling innan 31.10.2017.
Utbyggingsstart: Første veka i september 2017
Kundeinstallasjon i periode: Gjerde (byggefeltet, Haugåsen) frå veke 50, 2017. Resterande installasjonar frå juni 2018. Krekane frå august 2018.
Utbygginga ferdig: 01.09.2018

Jostedal Utviding: Fåberg, Vigdalen, Myklemyr

Utbyggingstart: 15. August 2018
Kundeinstallasjon: frå 1. oktober
Utbygginga ferdig: 31. desember 2018