Høyheimsvik og omegn

Utbygging pågår // Over 75 signerte avtalar!

I samarbeid med Luster kommune og Luster Energiverk skal Sognenett byggja ut fiber til Høyheimsvik og omegn. Pr. 27. februar er det over 75 signerte avtalar og dermed vert det redusert etableringspris for alle som har bestilt fiber til heimen!

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerast ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 27.11.2018
Utbyggingsstart: januar 2019
Kundeinstallasjon i periode: juni-juli 2019
Utbygginga ferdig: juli 2019

Dekningsområde

Dekningsområde for fiberutbygging til Høyheimsvik og omegn.

Dekningsområde for fiberutbygging til Høyheimsvik og omegn.