Holmamyrane

Utbygging og installasjon ferdig i første byggjetrinn

Sognenett har levert fiber i området ved byggjeprosjektet Holmamyrane og ein kan no bestilla fiber til sin nye bustad.

Nye kjøpare i Holmamyrane må ta kontakt med Sognenett for å gjere avtale om fiber til sin bueining. Nytt gjerne kontaktskjema som du finn her.

Me tilrår at ein bestillar fiber så tidleg som mogleg for å få dette installert til innflytting.

Kort om prosjektet

Dekningsområde: Nytt bustadsfelt. Utbyggjer: Nordbohus.
Salsstart: 01.10.2015.
Utbygging starta: November 2015
Kundeinstallasjon i periode: Desember 2015 - Januar 2016
Utbygginga ferdig: Januar 2016