Hafslo Aust 1

Utbygging pågår

I samarbeid med Luster Energiverk ynskjer Sognenett å byggja ut meir fiber på Hafslo. Kvar einskild som bur innanfor dekningsområdet vert kontakta med tilbod om å bli med på satsinga.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerast ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: Mars 2019
Utbyggingsstart: 1. september
Kundeinstallasjon i periode: midten av november 2019
Utbygginga ferdig: November 2019