Gudvangen

Sal pågår. Utbyggingsstart avhengig av oppslutnad

I samarbeid med Aurland Energiverk ynskjer Sognenett å byggja ut meir fiber i Aurland kommune. Sal pågår og alle som både bur og har fritidsbustad innanfor dekningsområde vert invitert til å bli med på satsinga.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerast ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Informasjonsmøte: 15. oktober kl. 19:00. Stad: Heidrun (Vikinglandsbyen)
Salsstart: Oktober 2018
Utbyggingsstart: Avhengig av oppslutnad
Kundeinstallasjon i periode:
Utbygginga ferdig:

Dekningsområde

Kart_Gudvangen FTH_09.10.2018.PNG