Fardal-Øvstedalen

Utbygging ferdig. Ta kontakt med Sognenett for tilbod.

Utbygging av fiber til heimen i området er no ferdigstilt. Nybestillingar vert behandla som fortetting og leveranse kjem utanom prosjektet. Normal leveringstid er 5 veker frå bestilling, med atterhald om uføresette hendingar.

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 9519 2222 (kvardagar kl. 08-16) om du ynskjer fiber til heimen eller har andre spørsmål. Førespurnad kan også sendast inn ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Gjer merksam på at eigendel må vere betalt inn til grendalaget før ein kan bestille fiber.

Kort om prosjektet

Informasjonsmøte: 30.06.2016
Kampanjepris på utvalde produkt gjeld ved signering før: 30.06.2016
Etableringspris aukar ved signering etter: 01.01.2017
Utbygging starta: veke 45, 2016
Kundeinstallasjon i periode: veke 8-12, 2017 (atterhald om uføresette hendingar)
Utbygginga ferdig: mars 2017