Steinshølen-Flåmshagen

Sal pågår. Utbyggingsstart i løpet av 2017.

Kvar einskild som bur innanfor dekningsområdet skal ha fått tilsendt informasjon og tilbod om å bli med på satsinga. Utbyggingsstart vert i løpet av 2017.

Alle som har bestilt fiber til heimen vil få tilsendt meir informasjon i høve utbyggingsstart så snart framdriftsplanen er klar frå entreprenør.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 30.06.2017
Kampanjepris på utvalde produkt: gjeld ved signering før 30.09.2017
Utbyggingsstart: 2017
Kundeinstallasjon i periode:
Utbygginga ferdig: