Steinshølen-Flåmshagen

Utbyggingsstart oktober 2017. Installasjonar i februar 2018.

Utbygging av fiber til heimen startar opp med grunnarbeid i oktober 2017. Kundeinstallasjonar i februar 2018.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 30.06.2017
Kampanjepris på utvalde produkt: gjeld ved signering før 30.09.2017
Redusert etbaleringspris: gjeld ved bestilling innan 06.11.2017
Utbyggingsstart: veke 41 (oktober), 2017
Kundeinstallasjon i periode: februar 2018
Utbygginga ferdig: 31.03.2018