Flåm

Sal pågår. Utbyggingsstart i juni. Installasjonar frå veke 32

I samarbeid med Aurland Energiverk skal Sognenett byggje ut meir fiber i Flåm. Utbyggingsstart i juni, med kundeinstallasjonar frå veke 32 (andre veka i august).

Informasjon med framdriftsplan er sendt ut til alle som har bestilt fiber til heimen.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Mer er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 23.01.2017
Redusert etableringspris: gjeld ved signering innan 15.08.2017.
Kampanjepris på utvalde produkt gjeld ved signering før: 28.02.2017
Utbygging starter: veke 25 (juni), 2017
Kundeinstallasjon i periode: frå veke 32 (august), 2017
Utbygginga ferdig: