Flatane

Utbygging pågår. Installasjonar frå veke 49.

Alle som har bestilt fiber til heimen har denne veka fått tilsendt informasjon på e-post og brev med framdriftsplan for prosjektet. Utbygginga er i gang, med oppstart av installasjonar frå veke 49. Prosjektet er forventa ferdigstilt i veke 50.

Må du grave ned fiberrøyr på tomta di?
Dersom du i dag har nedgravd straumkabel til bustaden, må du også grave ned eit fiberrøyr på tomta di fram til husveggen. Fiberrøyr hentast hjå Sognekraft i Sogndal ved å kontakte dei på førehand. Fiberrøyret må vere nedgrad innan seinast 5. november 2017.

Ynskjer du å bestille fiber?
Meld inn din fiberinteresse ved å nytte vårt kontaktskjema som du finn her.

Me er elles tilgjengeleg på telefon 9519 2222 (kvardagar kl. 08-16) om du ynskjer fiber eller har spørsmål om prosjektet.

Kort om prosjektet


Salsstart: 31.01.2017
Kampanjeprisar på utvalde produkt er gjeldande ved signering innan: 28.02.2017
Utbygging startar: oktober 2017
Kundeinstallasjon i periode: frå veke 49
Utbygginga ferdig: veke 50, 2017
Atterhald om endringar i framdriftsplan.