Fjærland

Sal pågår. Utbyggingsstart i løpet av våren 2018

Kvar einskild som bur innanfor dekningsområdet har fått tilsendt informasjon og tilbod om å bli med på satsinga.

Informasjon om utbyggingsstart
Alle som har bestilt fiber til heimen vil få tilsendt meir informasjon i høve utbyggingsstart så snart framdriftsplanen er klar frå entreprenør. Forventa utbyggingsstart i løpet av våren 2018.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Mer er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: August 2017
Utbyggingsstart: Utbyggingsstart i løpet av våren 2018.
Kundeinstallasjon i periode:
Utbygginga ferdig: 2018