Fjærland

Utbygging pågår. Utbyggingsstart august 2018

Kvar einskild som bur innanfor dekningsområdet har fått tilsendt informasjon og tilbod om å bli med på satsinga.

Informasjon om utbyggingsstart
Alle som har bestilt fiber til heimen har fått tilsendt utbyggingsinformasjon.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Mer er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: August 2017
Utbyggingsstart: Utbyggingsstart august 2018
Kundeinstallasjon i periode: frå veke 47
Utbygginga ferdig: januar 2019