Erdal

Utbygging pågår. Installasjonar frå veke 10.

Saman med Lærdal Energi og Lærdal kommune skal Sognenett byggje ut fiber til heimen i Erdal. Utbygginga er i gang frå veke 6 og forventa ferdig i løpet av mars 2018. Installasjonar har forventa oppstart frå veke 10, og ferdig i veke 11.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 04.01.2018
Informasjonsmøte: Lunheim 4. januar kl. 19:00
Kampanjepris på utvalde produkt: gjeld ved signering før 15.01.2018
Utbyggingsstart: veke 6, februar 2018
Kundeinstallasjon i periode: veke 10-12
Utbygginga ferdig: mars 2018

Atterhald om eventuelle endringar i framdriftsplan.