Eidsgrendi

Utbygging pågår. Installasjonar frå veke 49

Utbygging er no i gang og entreprenør skal dei kommande vekane jobbe med grunnarbeidet. Oppstart av installasjonar er utsatt frå veke 46 til veke 49.

Ynskjer du å bli med på satsinga?
Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 12.06.2017
Utbyggingsstart: veke 44, 2017
Kundeinstallasjon i periode: frå veke 49, 2016
Utbygginga ferdig: 2017
Atterhald om eventuelle endringar i framdriftsplan.