Eidsgrendi

Sal pågår. Utbyggingsstart i løpet av oktober 2017

Utbygging er vedteke og oppstart vert tidlegare enn først førespegla og startar opp i løpet av oktober 2017.

Alle som har bestilt fiber til heimen vil få tilsendt meir informasjon i løpet av veka, og informasjon om at etableringspris vert redusert dersom ein får naudsynt tal signerte avtalar.

Ynskjer du å bli med på satsinga?
Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i høve prosjektet eller ynskjer å bli med. Me er tilgjengeleg på telefon 9519 2222 og sal@sognenett.no. Interesse kan også registrerst ved å nytte kontaktskjema som du finn her.

Kort om prosjektet

Salsstart: 12.06.2017
Utbyggingsstart: Oktober 2017
Kundeinstallasjon i periode:
Utbygginga ferdig: 2017
Atterhald om eventuelle endringar i framdriftsplan.